ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

wi-fi

Η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ και η παραχώρηση χώρου από το Δασαρχείο σε μια θέση εκπομπής, μπορεί να γίνει γρήγορα, απλά και οικονομικά, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολεοδομική έγκριση, σύμφωνα με την Απόφαση 27217/505 (ΦΕΚ 1442Β/14-06-2013).

Η Αίτηση – Δήλωση της Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της ΕΕΤΤ. Ο μέσος χρόνος έγκρισης της Δήλωσης ΕΚΚΧΟ είναι 3 εβδομάδες.

Από τις 8 κατηγορίες ΕΚΚΧΟ, αυτή που χρησιμεύει στην ηλεκτροδότηση των θέσεων εκπομπής ραδιοφωνίας είναι η Ι (μικρής εμβέλειας στη ζώνη 5,725 – 5,795GHz), δηλαδή μέσω της εκπομπής χαμηλής ισχύος Wi-Fi.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΦΡΥΔΑΣ  
Ηλεκτρονικός Μηχανικός B.Sc, M.Sc

Athanasios Galis

Studio Analysis , 27 Στουρνάρη, Αθήνα, , 106 82