ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ και η παραχώρηση χώρου από το Δασαρχείο σε μια θέση εκπομπής, μπορεί να γίνει γρήγορα, απλά και οικονομικά, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολεοδομική έγκριση, σύμφωνα με την Απόφαση 27217/505 (ΦΕΚ 1442Β/14-06-2013).